Lovportal 2023

Ved klik på følgende link får du adgang til alle gældende love og lovbekendtgørelser hos Retsinformation. Alle lovenes titler er tilpasset så de er velegnede at søge igennem evt. ved hjælp af browserens søgefunktion.

Hvis denne søgning ikke giver dig løsning på dit juridiske problem kan du evt. anvende den kunstige intelligens i AI Bing som du får adgang til ved klik på følgende link:

Bing

Undertiden kan det være nødvendigt at søge juridisk hjælp i litteraturen til forståelse af en given paragraf eller uddybning af et svar fra Bing. Har kan man få adgang til eksempelvis mere end 130 lovkommentarer ved klik på et af følgende links:

BogOgIdePlusbogSAXO

Herunder de arbejdsområder som de enkelte virksomheder har særlig kompetence i. Brug evt. Ctrl + F til søgning.

Postnr. Virksomhedsnavn Arbejdsområder
  LegalHero Juridisk hjælp. Nemt og sikkert. Prøv vores gratis behovsanalyse, som giver dig et hurtigt overblik over din situation. Udviklet af vores jurister
  LEGAL DESK Dokumentudfærdigelse indenfor: Børnetestamente - Familielån - Fremtidsfuldmagt - Fuldmagt - Gensidigt testamente - Samtykkeerklæring til rejse med børn - Samværsaftale - Testamente for ugifte samlevende - Testamente over indbo - Ægtepagt med fuldstændigt særeje - Ægtepagt med kombinationssæreje - Ægtepagt om deling af pension
  Jura-Docs Dokumentudfærdigelse indenfor: Anfordringslån - Famlielån - Fremtidsfuldmagt - Gavebrev - Samejeoverenskomst - Skøde - Testamente - Ægtepagt
  Dokument24 Dokumentudfærdigelse indenfor: Direktørkontrakt - Fremtidsfuldmagt - Opret ApS - Opret enkeltmandsvirksomhed - Testamente - Ægtepagt
  DJØF Ansættelses- og arbejdsret
1463 Storm Thygesen Advokatfirma Procedure / retssager - Strafferet - Økonomisk kriminalitet
5000 Lexsos Advokater I/S Ansættelses- og arbejdsret - Arv og dødsbo - Erhvervs- og selskabsforhold - Erstatningsret - Familie- og personret - Inkasso - Insolvensret / konkurs / akkord - International erhvervsret - Lejeret - Procedure / retssager - Selskabsret
8700 Advokatgruppen I/S Arv og dødsbo - Ejendomshandler - Erhvervsret - Familie- og personret - Fonds- og foreningsret - Insolvensret / konkurs - akkord - Konkurrenceret - Kontraktsret - Personskadeerstatning - Plan- og miljøret - Strafferet
9000 Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bogføring - Dobbeltbeskatning - Skatteret - Revision

Optagelse på ekspertlisten koster årligt kr. 500 + moms. Eksklusiv registrering under et postnummer koster kr. 1.000 + moms. Der kan indsættes logo med link under Virksomhedsnavn. Brug evt. følgende mailadresse: post@lovsamlingen.dk